25 octombrie 2018

REZULTATE

 

 

 

Rezultat 1

 • ● O echipă de management funcțională
 • ● Cel puțin 6 cereri de rambursare și rapoarte tehnice
 • ● Metodologie privind managementul riscului pe cele 4 componente: risc tehnic, risc financiar, risc de resurse umane și risc instituțional
 • ● Metodologie de coordonare, implementare și monitorizare a activităților
 • ● Strategie / metodologie de comunicare
 • ● Procedură / metodologie de arhivare
 • ● Un regulament de ordine interioară privind egalitatea de șanse și de gen în relațiile de muncă(venituri egale pentru muncă egală etc.)
 • ● Un regulament de ordine interioară privind managementul gestiunii deșeurilor produse prin activitățile întreprinse în cadrul proiectului,etc..
 • ● Un regulament de ordine interioară referitor la respectarea protejării mediului înconjurător și la respectarea principiului de dezvoltare durabilă
 • ● Un manual de proceduri privind desfășurarea proiectului ce va conține împărțirea repartizarea atribuțiilor și rolurile fiecăruia contribuie la crearea unui cadru propice implementării proiectului și contribuie indirect la realizarea tuturor indicatorilor proiectului

Rezultat 2

 • ● O echipă de management funcțională
 • ● O metodologie de identificare, selecție, evaluare și recrutare a grupului țintă
 • ● Elaborarea unui anunț de înscriere a persoanelor eligibile în Grupul Țintă al proiectului
 • ● 360 persoane identificate, selectate, evaluate, recrutare și înscrise
 • ● 360 de formulare de grup țintă realizate
 • ● 360 de dosare grup țintă care vor conține: rapoarte de progres și monitorizare a persoanelor din grupul țintă lunare și /sau trimestriale
 • ● Fișe informative actualizate
 • ● 0Strategie de monitorizare și raportare a grupului țintă
 • ● Dezvoltarea și încheierea unui acord de parteneriat cu o organizație relevantă pentru protejarea mediului înconjurător și dezvoltare durabilă
 • ● Dezvoltarea și încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate specializată pentru combaterea discriminării și asigurarea egalității de șanse
 • ● Elaborarea unui Caiet de soluții pentru diminuarea și combaterea discriminării si diseminarea lui catre grupul țintă

Rezultat 3

 • ● O metodologie de desfășurare a serviciilor de informare și consiliere profesională
 • ● 360 persoane din grupul țintă informate și consiliate profesional (participare la aceste sesiuni)
 • ● 60 de dosare de consiliere professională(profil, informatii generale, recomandari, etc)

Rezultat 4

 • ● O metodologie de desfășurare a serviciilor de mediere a muncii
 • ● 360 persoane din grupul țintă mediate
 • ● 60 dosare de mediere complete
 • ● Cel puțin 150 de persoane care, la încetarea calităţii de participant au un loc de muncă, inclusiv cei care desfăşoară o activitate independentă

Rezultat 5

 • ● O metodologie de desfășurare a programelor de formare profesională de calificare
 • ● 360 persoane din grupul țintă care vor trece prin cursuri de formare de calificare
 • ● 360 de dosare de formare professională de calificare
 • ● Cel puțin 290 persoane vor dobândi o calificare
 • ● Câte o curriculă (suport de curs) pentru fiecare curs din cadrul fiecărei ocupații din cadrul proiectului, în corelare cu cerințele actuale ale pieței muncii și care va cuprinde/aborda module/subiecte/teme ce vor aborda temele secundare și temele orizontale

Rezultat 6

 • ● O metodologie de desfășurare a programelor de formare profesională de specializare
 • ● 28 persoane din grupul țintă care vor trece prin cursuri de specializare
 • ● 28 de dosare de formare profesională de specializare
 • ● Cel puțin 23 persoane vor dobândi o specializare
 • ● Câte o curriculă (suport de curs) pentru cursul de specializare, în corelare cu cerințele actuale ale pieței muncii și care va cuprinde/aborda module/subiecte/teme ce vor aborda temele secundare si temele orizontale

Rezultat 7

 • ● O conferință de deschidere proiect
 • ● O conferință de închidere proiect
 • ● 360 materiale publicitare (broșuri și/sau flyere, etc)
 • ● 10 materiale publicitare de promovare (banner și/sau afișe etc)
 • ● Un site web de prezentare a proiectului
 • ● Un cont social media (facebook)
 • ● Asigurarea vizibilității proiectului (prin expunerea unui afiş) la sediul de implementare a proiectului
 • ● Asigurarea asupra faptului că cei care participă în cadrul proiectului sunt informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE
 • ● Asigurarea asupra faptului că orice fel de documente referitoare la implementarea proiectului și publicate pentru public sau participanți, inclusiv certificatele de prezență sau alte certificate, va include o mențiune cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul FSE
 • ● Elaborarea și diseminarea unui ghid de bune practici, care va avea la bază rezultatele și know-how-ul obținut prin proiecte, pentru stimularea, replicarea și multiplicarea inclusiv la nivel național și va fi distribuit diverselor instituții, universității, angajatori, în cadrul acțiuni de transferabilitate și multiplicare a rezultatelor
 • ● Minim 1 acord/parteneriat pentru transferabilitate și multiplicarea rezultatelor cu diverse instituții și / sau universități și/sau angajatori, etc
 • ● Un document/regulament propriu sub forma unei strategii pentru promovarea, asigurarea, continuității și dezvoltării rezultatelor și a know-how-ului din proiect;