4 august 2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului este de creare a mecanismului de facilitare a accesului persoanelor șomere și inactive, a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural, din regiunile mai puțin dezvoltate, la activități, instrumente, măsuri și intervenții integrate, active, inovative, profesionale și personalizate de inserție pe piața muncii, în vederea dobândirii și certificării unor noi cunoștințe, competențe, abilități și aptitudini de muncă, având ca scop final creșterea gradului de ocupare în rândul acestora.

OBIECTIVELE SPECIFICE

OS1
Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a persoanelor șomere, persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și a persoanelor din zonele rurale, prin facilitarea accesului acestora la servicii specializate și personalizate de stimulare a ocupării, precum servicii de informare și consiliere profesională și servicii de mediere pe piața muncii.
OS2
Creșterea și îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale, precum și dezvoltarea, dobândirea și certificarea de noi cunoștințe, competențe, abilități și aptitudini, în corelație cu cerințele actuale ale pieței muncii a persoanelor șomere, persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și a persoanelor din zonele rurale, prin facilitarea participării acestora la programe de formare profesională profesionale și personalizate.