4 august 2018

METODOLOGIE

 

 

 

 

Criterii de eligibilitate a persoanelor din grupul țintă:
 • • Are domiciliul în regiunea Centru, Sud-Est sau în regiunea Sud-Muntenia

 • Face parte din una dintre următoarele categorii de grup țintă eligibile:
  • • Persoane șomere și persoane inactive
  • • Persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență si semi- subzistență
  • • Persoane (cetațeni români) aparținând minorității romă

 • • Să aibe disponibilitatea de participare la activitațile proiectului (programe de formare profesională (calificare și specializare), activități de stimulare a ocupării (informare și consiliere profesională, mediere a muncii), etc...
 • • Nu beneficiază de finanțare / dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, la momentul înscrierii
 • • Să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitațile proiectului

Criterii de departajare:

 • • Sunt persoane receptive la primirea informațiilor
 • • Sunt interesați de dezvoltarea persoanală / profesională / modele de cariere / modele de succes, etc.
 • • Punctajul obținut în urma completării unui chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională
 • • Criteriul de: „primul venit - primul servit”;

Pentru a putea fi înscriși în grupul țintă și implicit să participe la activitațile proiectului, persoanele selectate vor trebui să aducă și să completeze ulterior etapei de selecție, împreună cu membrii echipei de selecție următoarele documente:
 • • Copie CI (copie conform cu originalul)
 • • Documente justificative pentru dovedirea calității de persoană șomeră sau persoană inactivă sau persoană de etnie romă sau persoană din mediul rural, precum: certificat (adeverință) persoană șomeră sau persoană inactivă eliberat(ă) de ANOFM/AJOFM (în original) și/sau declarație pe proprie răspundere și/sau orice alt document stabilit și considerat a fi necesar de către echipa de proiect
 • • Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (original)
 • • Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original)
 • • Formular de înregistrare grup țintă (original)
 • • Declarație de evitare a dublei finanțări (original)
 • • Acord de utilizare a datelor personale (original)
 • • Copie după certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul)
 • • Alte documente, dacă este cazul (stabilite de echipa de proiect)