4 august 2018

INFORMAȚII PROIECT

 

 

 

Titlu proiect: "Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea competentelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS"

Axă prioritară: Locuri de muncă pentru toţi

Durata proiectului: 18 luni

Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului:5.571.796,26 RON
Din care
FSE: 4.736.026,82 RON
Bugetul Național: 792.954,22 RON

Regiunea de dezvoltare: Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia

Contract de finanțare: POCU/298/3/14/120317

Proiectul își propune crearea unui mecanism de facilitare a accesului persoanelor șomere și inactive, a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural, din regiunile mai puțin dezvoltate, la activități, instrumente, măsuri și intervenții integrate, active, inovative, profesionale și personalizate de inserție pe piața muncii, în vederea dobândirii și certificării unor noi cunoștințe, competențe, abilități și aptitudini de muncă, având ca scop final creșterea gradului de ocupare în rândul acestora.