4 august 2018

INFORMAȚII GENERALE

 

 

 

Grupul țintă al proiectului este format din 360 persoane care au domiciliul sau reședința în Regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Est, Centru și Sud-Muntenia, din următoarele categorii de personae.

  • 50% şomeri şi persoane inactive (180 persoane din grupul țintă vor fi persoane șomere și persoane inactive)
  • 30% persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă (108 persoane din grupul țintă vor fi persoane din mediul rural)
  • 20% cetăţeni români aparţinând minorităţii romă (72 persoane din grupul țintă vor fi persoane apărținând minorității roma)

STRUCTURA PERSOANELOR ȘOMERE ȘI A PERSOANELOR INACTIVE:

Din cele 180 persoane din grupul țintă care vor fi persoane șomere și persoane inactive, se va asigura faptul că:

  • ● Minim 36 persoane (20,00%) vor fi persoane cu vârsta peste 54 de ani
  • ● Minim 54 persoane (30,00%) vor fi șomeri pe termen lung
STRUCTURA GRUPULUI ȚINTĂ PE GRUPĂ DE SEX

Din cadrul celor 360 persoane din grupul țintă se vor asigura următoarele:

  • ● Cel puțin 10% vor fi persoane de sex feminin (adică pentru cel puțin 36 persoane vor fi de sex feminin)

Din cadrul celor 360 persoane din GT se vor asigura următoarele:

  • ● Cel puțin 3 persoane vor fi persoane cu handicap/dizabilțiati