25 octombrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA

IBA este un institut de cercetare-dezvoltare (instituție publică), având calitatea în prezentul proiect de Furnizor de formare profesională, autorizat în conformitate cu prevederile OG.129/31.08.2000 cu experiență de peste 24 luni în activități de formare, având astfel capacitate operațională de peste 24 luni,dar și capacitate financiara. IBA este implicat în activități de cercetare,dezvoltare tehnologică şi activ de formare profesională continuă a resurselor umane prin Centrul de formare prof.

IBA are experienţă bogată dobândită prin activități în aproximativ 200 de proiecte şi în 12 proiecte POSDRU, în calitate de solicitant sau partener.IBA are o excelentă experienţă în cadrul proiectelor POSDRU: 77236, 78478, 53508 şi 154652, 152890, 154421, 153887, 154741, 152353, 152354. IBA a organizat și desfășurat cursuri de formare profesională continuă în diferite domenii și cu diferite categorii de persoane din grupul țintă.

Partenerul (IBA) are atribuții și va fi implicat în: subactivitatea de identificare, recrutare, înscriere și monitorizare a grupului țintă și în activitățile de organizare și derulare a programelor de formare profesională, contribuind la indicatorii asumați prin prezentul proiect.