25 octombrie 2018

ASOCIATIA CORPUL EXPERTILOR IN SIGURANTA ALIMENTARA (CESA)

 

 

 

Partenerul CESA este un ONG, o asociație, persoană juridică de drept privat, în conformitate cu OG 26/2000, care are calitatea în prezentul proiect de Furnizor de formare profesională autorizat, în conformitate cu prevederile OG.129/31.08.2000.

CESA este autorizat ca furnizor de formare profesională în lucrător în alimentație și are experiență de peste 3 ani în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, POSDRU 156569, POSDRU 156570, POSDRU 156696 și două proiecte de cercetare(ADER),dovedind capacitate operațională. CESA are experiență de peste 12 luni în activități de formare, având astfel capacitate operațională, organizând și desfășurând astfel de programe de formare de tipul seminariilor științifice în cadrul proiectelor de cercetare derulate. CESA este un actor cu experiență relevantă de peste 12 luni în activități de organizare și desfășurare a programelor de învățare la locul de muncă, deoarece prin cadrul celor 3 proiecte POSDRU, a derulat activități de organizare și desfășurare a programelor de învățare la locul de muncă, pentru studenții diferitelor instituții de învățământ superior (USAMVB, Univ Ecologica București, Universitatea Transilvania Brașov), gestionând și asigurând locuri de învățare la locul de muncă în cadrul unor locații de practică (IBA, Biotehgen, Manor Laboratory Center, SC Luca SRL), cu care are acorduri/protocoale de colaborare.

Astfel, Partenerul CESA, prin experiența relevantă, contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de rezultat și de realizare solicitați prin prezentul apel de proiect.