26 octombrie 2018

CAMERISTĂ

Cod COR: 5142.1.1

Durata:

 • ● Teorie: 120 ore
 • ● Practică: 240 ore

Curs de calificare

Program: 4 ore pe zi

 • ● Teorie: 30 zile
 • ● Practică: 40 zile

Cursul de Cameristă, este AUTORIZAT de Autoritatea Națională pentru Calificări și este gratuit oferit în cadrul proiectului “Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS" - POCU/298/3/14/120317

Certificare: În urma finalizării examenului de absolvire, cursanții vor intra în posesia certificatelor de Calificare pentru ocupația de “Cameristă” și a suplimentelor descriptive care atestă competențe dobândite în urma cursului.

Competențe dobândite

 • ● Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • ● Aplicarea NPM și NPSI
 • ● Comunicarea eficientă cu clienții
 • ● Planificarea activității proprii
 • ● Raportarea activității proprii
 • ● Aranjarea camerei
 • ● Efectuarea de servicii de curățenie în camere și zone comune
 • ● Efectuarea de servicii de curățenie în toalete și băi
 • ● Oferirea de servicii suplimentare