26 octombrie 2018

BRUTAR

Cod COR: 7412.1.1

Durata:

 • ● Teorie: 120 ore
 • ● Practică: 240 ore

Curs de calificare

Program: 4 ore pe zi

 • ● Teorie: 30 zile
 • ● Practică: 40 zile

Cursul de Brutar, este AUTORIZAT de Autoritatea Națională pentru Calificări și este gratuit oferit în cadrul proiectului “Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS" - POCU/298/3/14/120317

Cursul de Brutar este structurat astfel încât să ocupe toate etapele necesare unui brutar profesionist, pornind de la recepția și depozitarea corespunzatoare a mărfii primite, conservarea și introducerea acestora în producție până la procedura de pregătire a ingredientelor și prepararea aluaturilor, modelarea și coacere produselor finale.

Certificare: În urma finalizării examenului de absolvire, cursanții vor intra în posesia certificatelor de Calificare pentru ocupația de “Brutar” și a suplimentelor descriptive care atestă competențe dobândite în urma cursului.

Competențe dobândite

 • ● Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă
 • ● Aplicarea normelor de protecția mediului
 • ● Organizarea activității proprii
 • ● Aplicarea normelor de igienă și de siguranță alimentelor
 • ● Întocmirea documentelor specifice
 • ● Recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime și auxiliare
 • ● Depozitarea și transportul materiilor prime, auxiliare și a produselor finite de panificație
 • ● Pregătirea materiilor prime și auxiliare
 • ● Frământarea aluatului
 • ● Urmărirea fermentării și prelucrării aluatului
 • ● Coacerea semifabricatelor
 • ● Pregătirea produselor finite de panificație pentru depozitare