26 octombrie 2018

SPECIALIST RESURSE UMANE – CURS PILOT

Curs de specializare
Durata: 60 ore

Cursul de SPECIALIST RESURSE UMANE - CURS PILOT, este AUTORIZAT de Autoritatea Națională pentru Calificari și este graduit oferit în cadrul proiectului “Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS" - POCU/298/3/14/120317

Competențe dobândite

  • ● Competențe sociale si civice
  • ● Comunicarea cu angajații
  • ● Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
  • ● Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
  • ● Organizarea recrutării personalului