26 octombrie 2018

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

Cod COR: 5123.1.1

Durata:

 • ● Teorie: 120 ore
 • ● Practică: 240 ore

Curs de calificare

Program: 4 ore pe zi

 • ● Teorie: 30 zile
 • ● Practică: 40 zile

Cursul de Lucrător în comerț, este AUTORIZAT de Autoritatea Națională pentru Calificări și este gratuit oferit în cadrul proiectului “Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS" - POCU/298/3/14/120317

Certificare: În urma finalizării examenului de absolvire, cursanții vor intra în posesia certificatelor de Calificare pentru ocupația de “Lucrător în comerț” și a suplimentelor descriptive care atestă competențe dobândite în urma cursului.

Competențe dobândite

 • ● Dezvoltare personală
 • ● Igienă și securitatea muncii
 • ● Lucrul în echipă
 • ● Organizarea locului de muncă
 • ● Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
 • ● Tranziția de la școală la locul de muncă
 • ● Rezolvarea de probleme
 • ● Satisfacerea cerințelor clienților
 • ● Comunicarea profesională
 • ● Protecția consumatorului
 • ● Organizarea unității comerciale
 • ● Administrarea mărfurilor
 • ● Patrimoniul unității comerciale
 • ● Analiza ofertei de mărfuri alimentare
 • ● Analiza de mărfuri nealimentare
 • ● Aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare