26 octombrie 2018

LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAȚIE

 

 

 

 

Cod COR: 5123.1.1

Durata:

 • ● Teorie: 120 ore
 • ● Practică: 240 ore

Curs de calificare

Program: 4 ore pe zi

 • ● Teorie: 30 zile
 • ● Practică: 40 zile

Cursul de Lucrător în alimentație, este AUTORIZAT de Autoritatea Națională pentru Calificări și este gratuit oferit în cadrul proiectului “Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS" - POCU/298/3/14/120317

Certificare: În urma finalizării examenului de absolvire, cursanții vor intra în posesia certificatelor de Calificare pentru ocupația de “Lucrător în alimentație” și a suplimentelor descriptive care atestă competențe dobândite în urma cursului.

Competențe dobândite

 • ● Comunicare şi numeraţie
 • ● Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 • ● Comunicare în limbă modernă
 • ● Dezvoltarea personală
 • ● Igiena şi securitatea muncii
 • ● Lucrul în echipă
 • ● Organizarea locului de muncă
 • ● Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
 • ● Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 • ● Rezolvarea de probleme
 • ● Satisfacerea cerinţelor clienţilor