25 octombrie 2018

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ŞI INOVARE SOCIALĂ PENTRU TINERET ŞI PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE

 

 

 

Solicitantul ASIST este un ONG, o asociație, persoană juridică de drept privat, în conformitate cu OG 26/2000, care are calitatea în prezentul proiect de Furnizor de formare profesionala autorizat, în conformitate cu prevederile OG.129/31.08.2000.

ASIST are experiență de peste 12 luni în activități de formare, având astfel capacitate operațională, organizând și desfășurând astfel programe de formare profesională a adulților, cursuri de tipul instruirilor antreprenoriale de inițiere, pentru diferite persoane, eliberând în acest sens certificate de absolvire recunoscute la nivelul entității, în conformitate cu OG 129/2000. Mai mult, ASIST a obținut numărul 40/3212/15.06.2017, din Registrul național al furnizorilor de formare profesională pentru a organiza programul de specializare în ocupația de Inspector/Referent resurse umane, organizând și derulând ulterior și cursuri acreditate în aceasta ocupație, eliberând în acest sens certificate recunoscute ANC.

Astfel, Solicitantul ASIST, prin experiența relevantă, contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de rezultat și de realizare solicitați prin prezentul apel de proiect. Solicitantul (ASIST) are atribuții și va fi implicat în: managementul si coordonarea proiectului,în activitățile de organizare și derulare a serviciilor specializate privind stimularea ocupării, în organizarea și derularea programelor de formare profesională și în activitățile de informare și publicitate ale proiectului, contribuind la indicatorii asumați prin prezentul proiect.