4 august 2018

ACTIVITĂȚI

 

 

 

A1. Activitate transversală - Managementul și coordonarea proiectului (inclusiv achiziții)

A1.1. Management proiect
A1.2. Coordonare, raportare, gestiune și monitorizare a proiectului și procedurilor de achiziții - desfășurarea activităților indirecte necesare implementării proiectului

A2. Organizarea și derularea serviciilor specializate privind stimularea ocupării

A2.1. Identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup țintă
A2.2. Organizarea și derularea serviciilor de informare și consiliere profesională
A2.3. Organizarea si derularea serviciilor de mediere a muncii

A3. Organizarea și derularea programelor de formare profesională

A3.1. Organizarea și derularea programelor de calificare;
A3.2. Organizarea și derularea programelor de specializare;

A4. Activitate transversală - Informarea și publicitatea proiectului

A4.1. Informarea și publicitatea proiectului conform specificațiilor ghidului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020