ASIST LESS

Titlu proiect:

Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS

regiunea de dezvoltare

Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia

valoare proiect

Total proiect: 5.571.796,26 RON
FSE: 4.736.026,82 RON
Bugetul național: 792.954,22 RON

date despre proiect

Axă prioritară 3:
Locuri de muncă pentru toţi !
Durata proiectului: 18 luni
Contract de finanțare: POCU/298/3/14/120317

BENEFICII

  • (condiția fiind absolvirea cursului)

  • (dacă locul de desfășurare al cursurilor este altul decât locul de rezidență)

PARTENERIAT

CONTACTEAZĂ-NE !